Tietoturvallisuus / rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi: Uskomukset rekisteriseloste

2 Rekisterinpitäjä: 

Oivaltamaan,
Y-tunnus 2391381-4,
Peilikuja, 02780 Espoo
Puh. 050 34 06 288
Email: jaana.hautala@oivaltamaan.fi

3 Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy

4 Rekisteröidyt

 • sähköpostilistalla olevat Oivaltamaan jäsenet (sisältää myös mahdolliset asiakkaat)
 • tuotteita tai palveluita ostaneet asiakkaat

5 Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste ja käyttö

 • henkilötietoja käsitellään asiakassuhteessa lakisääteisen velvoitteen perusteella laskutuksen, kirjanpidon ja asiakassuhteen hoidon muihin virallisiin (mahdolliset valitukset, palautukset ym.) tarkoituksiin.
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kun henkilö liittyy sähköpostilistalle, osallistuu verkkokursseihin tai antaa muuten luvan markkinointiin.
 • henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella, kun henkilö osallistuu Oivaltamaan edistäviin valmennuksiin.
 • Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin.

6 Rekisterin tietosisältö

 • Yksityishenkilöt
  • Nimi
  • Osoite
  • Kieli
  • Sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • valmennuksissa terveydentilaa mahdollisesti koskevat tiedot
  • muut valmennuksessa käsitellyt tiedot
 • Yritykset:
  • Yrityksen nimi
  • Osoite
  • Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

7 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään enintään kolme vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen tai valmennuksen päättymisen jälkeen, jollei asiakkaan kanssa muuta ole sovittu erikseen.

8 Tietojen siirtäminen ja vastaanotto

Henkilötietoja käsittelee vain Oivaltamaan henkilökunta. Kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot siirtyvät kirjanpitäjälle Google driven tai Procounterin jaettuna tiedostona. Muuhun rekisteriin ei ole pääsyä, eikä tietoja luovuteta tai luovuteta kolmansille osapuolille, jollei asiakas itse sitä halua. Tietoja ei koskaan luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Uskomukset.fi verkkosivut ja laskutusohjelma  on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, käyttöoikeuksilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan Oivaltamaan valmentajat sekä sivuston palvelutarjoaja: Triveco. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Google drive, Gmail, Mailchimp, valmentajien puhelimet, Whatsapp ja Skype sisältävät asiakkaiden yhteystietoja ja mahdollisia kiinnostustietoja. Näiden sisältämät tiedot ovat suojattu palvelun tarjoajan puolelta. Käyttäessään palveluita tai allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas suostuu tähän.

Valmennuksista kertyvät terveys tai muut arkaluontoiset tiedot tallentuvat ainoastaan valmentajan omaan rekisteriin, joka on suojattu lain vaatimalla tavalla. Näitä tietoja ei käsittele kukaan muu kuin valmentaja itse ellei muuta ole sovittu asiakkaan kanssa erikseen

10 Tietosuojavastaava

Jaana Hautala

11 Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi ja unohdetuksi asiakasrekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai unohduspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oivaltamaan Oy

Jaana Hautala

Peilikuja 7

02780 Espoo

tai sähköisesti osoitteeseen

jaana.hautala@oivaltamaan.fi

Pyynnön saatua rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista tarkistettavaksi.

Uskomukset.fi käyttää evästeitä, joiden avulla parannamme nettisivujen toimivuutta. Evästeet antavat
tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme, jotta voimme jatkuvasti kehittää sitä entistäkin toimivammaksi.

Mitä evästeet ovat ja miten ne toimivat?

Evästeet (cookies) ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tallentamia tietoja.
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi (tai muu internetiä käyttävä
laitteesi, esim. älypuhelin tai tablet-tietokone) vastaanottaa ja lähettää
käydessäsi verkkosivustollamme.  Eväste sisältää yleensä anonyymin
tunnistenumeron, eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa
pelkkien evästeiden avulla.

Miksi käytämme evästeitä verkkopalvelussamme?

Evästeiden tarkoituksena on verkkopalvelun käytön mahdollistaminen sekä
tehdä verkkopalvelustamme sinulle käyttäjäystävällisempää. Evästeitä
hyödynnetään myös palvelun käytön analysoimisessa, seurannassa,
kehittämissä sekä kohdennetun mainonnan, viestinnän sekä
markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa
evästeiden käytölle tai kieltää sen. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin
palveluiden toimivuudelle, joten Oivaltamaan ei takaa kaikkien palveluiden
toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. On tärkeä huomioida, että
Oivaltamaan ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä
henkilötietoihin, jollei pakottava laki toisin määrää.